.
 
.
 
.
 
..
 
.
 
.

 

 
 
 
4  

OPSENARIUM

knjiga prezivljavanja

Nehoticni roman

Naručite - pretplatite se na - knjige Milana Mladenovića od Lužice

 
Završna reč - Uvod u doba slovesnosti
Autor: Milan Mladenović od Lužice

Izdavač: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića

ISBN: 978-86-7543-150-3

Broj strana: 208

Povez: broširan
 
Ovo je treće izdanje "Završne reči" čiji osnovni sadržaj predstavlja Mladenovićeva odbrana na sudu, njegova završna reč pisana u zatvoru u uslovima četrdesetodnevnog štrajka glađu.

Pesnik je zbog svog slobodoumnog pisanja i saradnje sa srpskom političkom emigracijom tokom rada na doktoratu u Parizu uhapšen 5. oktobra 1984. godine i potom osuđen na četrnaest meseci zatvora. Svoju završnu reč saopštio je 4. februara 1985. godine pred većem Okružnog suda u Beogradu.

Visok filosofski i književni domašaj ovog nesvakidašnjeg dela raspoznali su bez izuzetka svi autori koji su se od njegovog nastanka do danas usudili da o njemu pišu. Žanrovski određivana kao "apologija", po svom filosofskom domašaju poređena sa Sokratovom, kao "apoteoza pisana u jednom nadljudskom nadahnuću", "filosofska bajka", "esej zbog koga je vredelo robijati", "Završna reč" je pogovornika ovog izdanja dr Stanislava Nikića nadahnula da je uvrsti u "neke od najlepših i najsadržajnijih stranica naše literature".

Ocenjivana kao "remek-delo" (pesnik Brana Petrović), pa čak i kao "jedinstveno delo genija" (Vaso Pešterac), stigla je dotle da je dr Milan Petrović Cerski u svom "proslovu" za ovo izdanje označi kao "veličanstveno tkanje koje stoji na jednom od vrhova svekolike filosofske književnosti, (...) koje spada u najdublja, najoriginalnija i najpotresnija filosofska svedočanstva koja su ikada data, i koje može da stane rame uz rame s Ničeovim Zaratustrom."


Cena: 499,00 din.
 
Resnik - Stihomahova poetika
Autor: Milan Mladenović od Lužice

Izdavač: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića

ISBN: /

Broj strana: 376

Povez: tvrd
Pesnik je na predlog priređivača prihvatio da se, pored prepeva i originalnih pesama, u ovaj izbor ugradi i deo pesama u prozi koje su nastajale na mnogobrojnim njegovim putovanjima, po Evropi, Aziji i Americi, i naravno, po rodnoj Srbiji, uz uslov da ih vizuelno preinači i prekomponuje u stihovano tkanje.

Resnik se sastoji od osam pevanja. Ni taj broj nije lišen dubljeg smisla kada se ima na umu Mladenovićeva opsednutost šahom kao "magičnim kvadratom osmice", iz koje proizlazi i podela njegovog Opsenarijuma na 512 "opsena" - broj polja na šahovskoj tabli (64) pomnožen osmicom!

A u nesvakidašnjoj pesmi Brojkanje čitamo ovakvu razgonetku:

Od sedam do osam
Konačno saznajem
Ko sam.

Pevanja su sačinjena od pesama srodnog tematskog ili egzistencijalnog kruga, zajedničkog mesta ili vremena nastanka ili jedinstvenog estetičkog ili poetičkog izraza i angažmana. Neka čitalac sâm raspozna svako od ovih odrešenja u naslovima tih celina: "Duh pradubine", "Gospodar Sfairosa", "Hvarni grad", "Padinski `alopevi", "Stihomahova poetika", "Srpska zvezda ljubavi", "Putnik dostojan uzletanja", "Gnezdo Bele Ptice".

Svako pevanje u sebi sadrži dvadesetak pesama (osim dva završna, koja su premašila trideset), a njima treba dodati i pomenuta dva poglavlja - uvodno i završno - sačinjena od po jedne, kao što rekosmo, "prelazne" i "odlazne" pesme (čime se stiže i do pitagorejske "desetke" sa kojom "Ništa se vraća u Svet", kako čitamo u pomenutoj pesmi "Brojkanje").

Cena: 999,00 din.

 

Jedan od nacrta naslovne strane OPSENARIUMA Miroslave Karamarkovic

NOVO!!

OPSENARIJUM
Knjiga preživljavanja
Nehotični roman

 

Knjiga izlazi 27. oktobra
Cene za prenumerante i pretplatnike biće naknadno objavljene na ovom videlu

Kontakt

Dr. Milan Mladenovic

Tel. 011/ 383 00 42 , 011/ 383 00 37, 011/ 3444 769

Mob. 064/ 401 78 35

 

e-mail. milanium@verat.net