.
.
.
..
.
.

..........OPSENAR .................................OPSENARIUM
w
s

BELI NA POTEZU REMIZIRA

Ideju za rešenje ovog problema čitalac će naslutiti negde među koricama ove knjige.
Samo rešenje dato je na jedan skriven način koji se čitaocu daje u zadatak da ga otkrije, uz opkladu da ga ni tada neće rešiti do kraja svoga čitanja.
Reši li ga pak, dokučiće jednu od bitnih poruka “Opsenarijuma”, da vodeći bele figure protiv Smrti, čovek ipak može da iznađe tajnovit put da bar ne izgubi.

f

na Velikom Ostrvu Izmirenja

Za arhanđela Nikolu Teslu

U krošnji Drvomira beskraji se gnezde
Sokovi bića kroz njega struje čišće
Resnik je drvo na kome cvetaju zvezde
Drvo je resnik sa koga opada lišće

Jedino na Drvomiru gnezdi se Bela Ptica
pa s grana niču krila za mogućnost leta
Iz Drvomira izleću Jastreb i Golubica
Sliti u jedno biće izniklo iz Sveta

5